VUR (Vezikoüreteral reflü) mesaneden böbreklere doğru idrar kaçması demektir.Özellikle çocuk  ve ergenlerde tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlarına ve zamanında tedavi edilmezse böbrek harabiyetine yol açabilir.Tanı ve tedavisi Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yüksek başarı oranları ile yapılmaktadır.Böbreğin korunması bu hastalıkta çok önemlidir.