Özel ilgi alanları:

 • Aort cerrahisi (anevrizma ve diseksiyonlar)
 • Kapalı (endovasküler) aort tamiri (kaplı stent ile tedavi)
 • Kapalı (küçük kesi) kalp ameliyatları
 •        Küçük kesi koroner bypass
 •        Küçük kesi kapak ameliyatları (aort kapak, mitral kapak)
 • Açık kalp ameliyatları (bypass, aort kapak, mitral kapak, aort cerrahisi)
 • Şah damarı ameliyatları
 • Periferik arter (bacak damarı) ameliyatları ve stent tedavisi
 • Varis tedavisi, venöz yetmezlik tedavisi
 • Lazerle varis ameliyatı, kapalı varis ameliyatı
 • Skleroterapi (köpük tedavisi), varislerde iğne tedavisi