6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonrailk olarak Radyoloji ABD  uzmanlık eğitimine başlamasına karşın, psikiyatriye duyduğu ilgi nedeni ile yeniden tıpta uzmanlık sınavına girerek Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD da Uzmanlık eğitimine başlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince biyolojik yaklaşımın yanı sıra eşzamanlı terapi eğitimleri de almıştır. Eğitim süresince çalıştığı klinikte Psikodinamik Psikoterapi eğitim ve süpervizyonuna katılmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Faküültesi Psikiyatri ABD’nde Yataklı servis  ve Ankara Üniversitesinde Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD’nda çocuk psikiyatrisi rotasyonlarını tamamlamıştır. Ailenin ve yakın ilişkilerin psikopotoloji , ruhsal iyi oluş ve tedavinin seyri üzerinde önemli etkilerini fark ederek aile ve çift terapisi alanına yönelmiştir. Bu süreçte EFTA (Avrupa Aile Terapileri Birliği) onaylı aile terapisti ünvanını aldmıştır. Ayrıca bireysel terapide psikiyatrik hastalıklarda etkinliği kanıtlanmış bilişsel davranışçı terapi uygulayıcısıdır. Travma alnında etkinliği gösterilmiş EMDR’ye ilgi duyarak Uluslarası uygulayıcı ünvanını almıştır. Biyopsikososyal modeli temel alarak bütüncül yaklaşımla birlikte ilaç ve/veya psikoterapi yöntemlerini kullanmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim ve Uzmanlık

Tıp Eğitimi:Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yataklı Servis Rotasyonu: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

Çocuk Psikiyatrisi Rotasyonu: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD

 

İlgi Alanları

Anksiyete Bozuklukları:

Panik Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bopzukluğu

Duygudurum Bozuklukları

Depresif Bozukluklar

Bipolar Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Kişilik Bozuklukları

Şizofreni

Sanrısal Bozukluk

Aile ve İlişki Problemleri

Çift ve İlişki Terapisi

Aile Terapisi

Vajinismus

Yeme Bozuklukları ve Obezite

Kullanılan Tedavi Yöntemleri:

Çift ve Aile Terapisi

Bireysel Terapi

Bilişsel Davranışçıo Terapi

EMDR

cinsel terapi (vaginismus)

Farmakoterapi

Deneyim

Mersin Ün Radyoloji ABD Araştırma Görevlisi 2005-2006

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Araştırma Görevlisi 2006-2012

Beyhekim Devlet Hastanesi Selçuklu Konya 2012-2017 Uzman Doktor

Muayenehane Hekimliği 2017-2018 Konya

Lokman Hekim Akay Hastanesi 2019-2020 Ankara

Angora Klinik 2020-Halen

 

Katıldığı Kurslar & Sertifikalar

1-Aile Terapisi 1. Ve 2. Aşama eğitimi;Prof.Dr.Emine Zinnur Kılıç 2009-2011

2-Çift ve  Aile Terapisi Eğitimi ;(2015-2019) (700 saat) (Eurepean Family Therapy Association (EFTA) onaylı eğitim)

  1. modül Teorik Eğitim lişki Psikoterpileri Enstitüsü İstanbul;Ekim 2015-Mayıs 2016)
  2. modül, Teorik Eğitim lişki Psikoterpileri Enstitüsü İstanbul; (Ekim 2016-Mayıs 2016)
  3. Modül Süpervizyon (Uygulamalı) Eğtim, iİlişki Psikoterpileri Enstitüsü İstanbul Ekim 2017-Mayıs 2018)
  4. Modül Süpervizyon (Uygulamalı) Eğtim, iİlişki Psikoterpileri Enstitüsü İstanbul Ekim 2018-Eylil 2019)

3-Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, 26.06.2016; Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

4-Aile Psikoterapileri Eğitimi Prof.Dr.E.Zinnur Kılıç,Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,15 Mayıs 2009

5- Kronik Hastalıklarda Aile Terapisi, 12 Ulusal KLP ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya 27-Mart 2015

6-Cinsel İşlev Bozukluğu; Vajinismus ve Erken Boşalma, Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,22.12.2012

7-Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavi İlkeleri, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,28 Mart 2009

8-Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Teorik ve Süpervizyon Eğitimi(Asistanlık süresi boyunca); Prof.Dr.Leyla Zileli,Prof.Dr.Nilgün Taşkıntuna,Doç.Dr.Gamze Özçürümez

9-Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Grup Süpervizyonu Eğitimi;Dr.Ülkü Gürışık,2007-2008

10-Borderline Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi, Prof Dr Doğan Şahin, 17 Ocak 2009

11-Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği,;Prof.Dr.Hakan Türkçapar,Mart- Temmuz 2013

12-An Introduction in CBT (18 hours) CBT skills, Depresion, Anxiety, PTSD  and Mindfulness, Satwant Singh, Malatya, 17-20 Haziran 2009

13-Anksiyete Bozukluklarında Psikoterapotik Yaklaşımlar, Beck Enstitüsü, Roma 17-18 Mayıs 2014

14-Kişilerası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği, Konya 23 Mayıs 2015

15-Bilinmeyen ve Tartışılan Yönleri İle PTSB ve PTSB’yi anlamakta Kognitif ve Davranışçı Yaklaşımlar, 19 Mart 2015

16-Hipnoz ve Hipnoterapi Kursu, Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi ve Psikiyatri Anabilim Dalı, 8-9 Haziran 2007

17- Psikoterapiler: Temel İlkelerden Dirençli Durumlara Güz Okulu Eğitimi, Psikiyatride Sürekli Eğitim Etkinlikleri, İnönü Üniversitesi Psikiyatri ABD, 25-29 Ağustos 2007

18-46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği 05-09 Ekim 2010

19-I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,31 Ekim-02 Kasım 2013

20-III. Dünya İntiharı Önleme Günü Sempozyumu, İntiharı Önleme Derneği,17 Eylül 2010

21-Gerçek Benliğin ve Kökenlerin Peşinde…Truman Filminin Düşündürdükleri, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,20 Şubat 2010

22-Adli Psikiyatri kursu, , Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim Etkinlikleri,09 Ocak 2010

23-50.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği,12-16 Kasım 2014

24-Depresyonun Üç Hali kursu ; Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu , Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu,8 Kasım 2014

25-Ölüm Riski Yüksek Hastalarla Çalışanların Yaşadıkları Güçlükler: Ölümle Yüzleşmek kursu; 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği 26-28 Mart 2015

26-Merkezi Sinir Sistemi toplantısı,11-12 Ekim 2008

27-Zihin ve Dil Sempozyumu;cGazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi Gazi Nöropsikiyatri Buluşmaları II,14-15 Aralık 2007

28-12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi,Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği,26-28 Mart 2015

29-European Congress of Neuropsychiatry Eylül 2015

30-İşyeri Hekimliği, TTB 2002

31- 5-8 Kasım 2015 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi

32-KDTD 4. Ulusal Kongresi’nde Prof.Dr.Paul Salkovskis tarafından düzenlenen ” Tıbbi Yönden Açıklanamayan Semptomları Anlamakta ve Tedavide Transdiagnostik ve Bozukluğa Özgül Yanları ile Hibrid Bir Model Olarak Kognitif Davranışçı Yaklaşım” çalışma grubu Kasım 2015

33-KDTD 4.Ulusal Kongresi’nde Prof.Dr.Paul Salkovskis tarafından düzenlenen ”Sanat ve Bilimin Işığında Obsesif  Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kognitif ve Davranış Terapileri” çalışma grubu Kasım 2015

34-TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ;4-7 Mayıs 2016

35-TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ;”Sigara Bağımlısına Yaklaşım ve Tedavi” kursu;4-7 Mayıs 2016

36-TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ”Alkol madde kullanım bozukluğunda motivasyonel görüşme” kursu;4-7 mayıs 2016

37-TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ”Alkol madde kullanım bozukluğunda psikososyal müdahale” kursu;4-7 mayıs 2016

38-İki Uçtan Uçsuzluğa: İki Uçlu Bozuklukların Tedavisi, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu, 9 Mart 2013

39- EMDR eğitimi: EMDRIA (ulsulararası EMDR derneği) sertifikalı EMDR eğitimi

  1. modul 40 saatlik teorik ve pratik eğitim, Mayıs 2019
  2. modull 10 saatlik (10 saatlik süpervizyon eğitimi) Eylül 2019Üyelikler

 

Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği

Çift ve Aile Terapileri Derneği

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı