İlk olarak 1980’li yılların başlarında üroloji pratiğine giren Extracorporeal shock wave lilthotripsy (ESWL) zaman içerisinde üriner sistem taş hastalığına bakış…