PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Çocuklarıda doğum öncesi,doğum sırası ve doğum sonrası nedenlerden oluşabilen  fiziksel,zihinsel,duyusal ve algısal bozuklukların tedavisini içerir.

Rehabilitasyonun amacı çocuktaki ağrı inhine etmek, denge ve koordinasyonu arttırmak, ince ve kaba motor gelişimini sağlamak ve mümkün olan en yüksek seviyedeki fonksiyonu elde etmektir.

Pediatrik rehabilitasyona dahil olan hastalık grupları

 • Serebral Palsi
 • Hidrosefali ya da mikrosefali
 • Brakiyal Pleksus
 • Down Sendromu
 • Duchenne Muskuler Distrofi
 • Tortikollis
 • Metabolik Hastalıklar
 • Yürüyüş Bozuklukarı
 • Spastisite Tedavisi
 • Osteogenesis imperfekta
 • Periferal sinir yaralanmaları
 • Kas iskelet sistemi anomalileri (artrogiropozis, talipes ekinovarus vb)
 • Spina bifida
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları
 • Gelişimi etkileyen kromozom anomalileri
 • Doğumsal nedenlerden dolayı nörolojik problemi olan bebekler
 • Çocukluk çağında etkili olan tüm nörolojik sendromlar