Nörolojik rehabilitasyon dolaşım sistemindeki yaralanmalar, enfeksiyonlar, dejeneratif hastalıklar, yapısal bozukluklar, tümörler vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı sinir sisteminin etkilenip  koordinasyon, motor fonksiyon, duyusal işleme, biliş, denge, yürüme bozuklukları, , kol ve bacaklardaki kuvvetsizlikler, solunum kaslarının etkilenmesine bağlı nefes alışverişinde güçlük gibi problemlerin tedavisini içerir.

Nörolojik rehabilitasyon programının amacı kişiyi mümkün olan  en aktif duruma getirmek, fonksiyonel bağımsızlığını arttırmaktır. Bu nedenle hastalığın getirdiği veya sonradan oluşabilecek tüm semptomları engellemek, en aza indirmek, mümkünse ortadan kaldırmaktır.

 

     Hangi hastalıklarda Nörolojik Rehabilitasyon Uygulanır ?

 

 • Periferik sinir yaralanmaları
 • Omurilik hasarı rehabilitasyonu
 • Beyin tümörü ameliyatları sonrası rehabilitasyon
 • Travmatik beyin yaralanmaları rehabilitasyonu
 • İnme (Felç) rehabilitasyonu
 • Serebral palsi
 • Yüz felci (fasial paralizi)
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Parkinson
 • Karpal ve tarsal tünel sendromları
 • Serebral Palsi (CP)
 • Miyopati rehabilitasyonu
 • Polinöropati rehabilitasyonu
 • Tortikollis
 • Guillain barre sendromu.
 • Kas distrofisi
 • ALS