Türkçe açılımıyla Göz Herketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme’dir. Danışanın rahatsız edici anı ve ya durumla ilgili bir imaj oluşturması sağlanır;bu imajla ilgili olumlu olumsuz düşünceler ve duygular sıralandırılır. İki taraflı görsel veya dokunsal uyarımla, beynin her iki yarısının da duygu yüklü anıyı işlemlemesi saplanır. Rahatsız edici anıyla ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere duyarsızlaşma ve yerine daha adaptif duygu ve düşüncelerin yerleştirmesi hedeflenmektedir. Seans sayısı danışana göre değişmektedir.farklı durumlara özel standartize edilmiş protokolleri vardır. EMDR travma ile bağlantılı bozukluklar için geliştirilmiş olmasına karşın danışanın rahatsızlık hissettiği her durum için kullanılabilir.