Şiddetli Yüz Agrıları (Trigeminal Nevralji) ve İstemsiz Yüz Kasılmaları (Hemifacial Spazm)

Bu hastalıklarda yüzümüzün hissiyatını (trigeminal sinir)ve kaslarının çalışmasını saglayan (fasiyal sinir) sinirlerimizin bulundukları beyin sapı civarında atardamar,toplardamar veya bir tümör/kist tarafından basıya uğramaları söz konusudur.Sonuç olarak basıya ugrayan sinirlerimizin fonksiyonları bozulmakta şiddetli yüz agrısı,yüz kaslarının istemsiz kasılması(spazm) ortaya çıkmaktadır.

Şiddetli Yüz Agrıları (Trigeminal Nevralji)

Trigeminal Nevralji saniyeler süren bir zaman diliminde yüzün herhangi bir noktasında ortaya çıkan şimşek çakmasına benzeyen vucutta hissedilebilecek tahammülü zor en şiddetli agrılardan birisidir.

Trigeminal Nevralji ; beyin sapında bulunan yüzümüzün hissiyatını saglayan,çigneme kaslarımızı çalıştıran Trigeminal sinirin beyin sapı komşulugundaki bir atardamar tarafından nabız atışı ile kamçılanması ,bir toplardamarın veya nadiren o bölgede gelişen tümör ve kistlerin sinire basısı ile ortaya çıkmaktadır.

Daha çok orta-ileri yaşlarda görülür.Yüz sinirini basıdan kurtarma ameliyatına kadar uygulanan ameliyat öncesi diger tedavilerle iyileşme saglanamadıgında cerrahi gündeme gelir

Trigeminal Nevraljinin cerrahi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Mikrocerrahi tedavide beyincik yan yüzeyinden geçilip siniri sıkıştıran damar bulunur ve damar sinire degmeyecek şekilde yeni pozisyona getirilebilir veya damarın sinire temas ettigi noktaya basıyı ,kamçılamayı önleyen küçük kumaş benzeri sentetik ürünler konur.

Başarılı bir ameliyat sonrası hastalarda rahatlama sağlanır.

İstemsiz Yüz Kasılmaları (Hemifasiyal Spazm)

Bu hastalıkda yüzümüzün kaslarının hareketini saglayan fasiyal sinir beyinsapı komşulugunda trigeminal nevraljide anlatılan nedenlerden dolayı baskı altında kalabilir. Bu durum yüz kaslarında istem dışı kasılmalar ,spazmlara yol açar.

Hastalar genç-orta yaş grubundadır.

Hemifasiyal spazmın cerrahi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Trigeminal Nevralji ameliyatında yapılan işlem fasiyal sinir için yapılır.

Her iki hastalık için yapılan mikrocerrahi dekompressyon (baskıdan kurtarma) ameliyatında siniri etkileyen yapıyı net ortaya koymak için gerektiginde endoskop da kullanılmaktadır.

Trigeminal nevralji ve hemifacial spazmda damar ile sinir arasına konulan greft