Enürezis nokturna ( Geceleri altını ıslatma) 5 yaşından sonra çocuklarda devam eden önemli bir sağlık problemidir. Çoğunlukla genetik faktörler etkilidir ve ciddi bir organik neden bulunamaz. Çocukların psikolojisini etkileyerek özgüvenlerini bozabilir. Tanı ve tedavisi  Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yüksek başarı oranları ile yapılmaktadır.