Çocuk Sağlığı Hastalıkları – Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

• Çocukluk dönemi şikayetlerinde (ateş, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, kulak ağrısı, başağrısı, döküntü, karın ağrısı, ishal, kabızlık, kusma, sarılık, solukluk) teşhise yönelik değerlendirmeler ve tedavi
• Sağlıklı çocuk takibi (büyüme, aşılar, beslenme)

Çocuk Gastroenteroloji (Mide-Bağırsak Hastalıkları)

• Kabızlık
• İshal (akut-kronik)
• Gastroözofageal reflü hastalığı (mide reflüsü)
• Gastrit (akut-kronik)
• Mide- bulbus (oniki parmak bağırsağı) ülseri
• Besin alerjileri (inek sütü alerjisi, çoklu besin alerjisi, eozinofilik özofajit, alerjik proktokolit vb)
• Çölyak hastalığı
• Glüten hassasiyeti
• Laktoz intoleransı
• IBS (huzursuz barsak sendromu)
• Doğuştan (konjenital) ishaller
• Barsak parazit enfeksiyonları (amip, kıl kurdu, tenya vb.)
• İnflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı)
• Anal fissür
• Bağırsak polipleri
• Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları (fonksiyonel dispepsi, infantil kolik-bebeklerde gaz sancısı, fonksiyonel bulantı, fonksiyonel karın ağrısı, abdominal migren, siklik kusma sendoromu)

Karaciğer-Safra kesesi-Pankreas Hastalıkları

• Karaciğer yağlanması
• Sarılıklar
• Kist hidatik
• Hepatitler (hepatit A, B, C, D, E)
• Kronik karaciğer hastalıkları (wilson hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği, otoimmün hepatit, glikojen depo hastalıkları vb.)
• Karaciğer sirozu
• Portal hipertansiyon ve portal ven trombozu
• Safra çamuru
• Safra taşı
• Doğuştan safra yolu hastalıkları (bilier atrezi, koledok kisti vb.)
• Pankreatitler (akut-kronik)
• Kistik fibrozis hastalığı

Çocuklarda Endoskopik İşlemler

• Üst sindirim sistemi endoskopisi
• Kolonoskopi
• Endoskopik beslenme tüpü (PEG) yerleştirilmesi, çıkarılması ve değiştirilmesi
• Sindirim sisteminden yabancı cisim (para, iğne vb) çıkarılması (endoskopi ile)

Çocuklarda Beslenme ve Büyüme

• İştahsızlık, beslenme reddi
• Kilo, boy azlığı, kilo alamama, anormal kilo kaybı (malnutrisyon)
• Vitamin eksiklikleri
• Kansızlık (anemi)
• Obezite, karaciğer yağlanması
• Kan yağlarında yükseklik (hiperlipidemi)
• Kronik hastalığı olan çocuklarda (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, beyin hastalığı gibi) beslenme
• Özel hastalıklarda (inek sütü alerjisi, çoklu besin alerjisi, çölyak hastalığı, glüten hassasiyeti, laktoz intoleransı, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), kistik fibrozis) beslenme tedavisi ve özel mamalar
• Beslenme tüpü ile beslenen çocukların takibi (nazogastrik tüp (NG kateteri) ve PEG kateteri)