SİNİR SIKIŞMALARI(TUZAK NÖROPATİLER) VE SİNİRLERİN ONARIMI

Kol ve bacaklardaki sinirlerimiz parmaklarımıza dogru seyrederken çogunlukla eklemler hizasında anatomik dar yerlerde çevre dokuların sinirleri sıkıştırması ile ortaya çıkarlar. Genelde sorumlu olan çevre dokular kas, kemik, bag dokuları olmakta nadiren de kist,tümör gibi kitleler olabilmektedir. Bu tip sinir sıkışmalarına tuzak nöropatiler adı verilir. Toplumda en sık karpal ve kubital tünel adı verilen tuzak nöropatiler görülmektedir.

KARPAL TÜNEL ve cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Bilek ekleminde karpal tünel denen dar anatomik yapıdan geçen ;baş-işaret -orta parmak bölgesinin duyusundan , başparmak hareketlerinden sorumlu median sinirin bu tünelde sıkışması ile ortaya çıkar.Tekrarlayan el hareketleri yapanlar ,yogun ve uygun olmayan pozisyonda bilgisayar faresi kullananlar ,hamilelik ve menopoz dönemindeki kadınlarda ,obezlerde ,şeker hastalarında ve bazı metabolik hastalıgı olanlarda görülebilir.Bilek bölgesi kemik bag dokusu travmalarının sonrasında da ortaya çıkabilecegi akılda tutulmalıdır.

Hastalarda özellikle uykudan uyandıran elde ,avuçiçinde,ilk 3 parmakda ve kolda agrı ile uyuşma, karıncalanma hissi sık görülür. İlerlemiş olgularda el işlerinde bazı fonksiyonlarda beceriksizlik,güçsüzlük görülür.

Karpal tünel öntanısı emg testi ile kesin tanıya dönüştürülür.

Cerrahi tedaviyi gerektiren durumda lokal anestezi ile bilekte yapılan mini bir kesi ile mikroskop altında karpal ligament kesilerek median sinir tamamen serbest hale getirilir.

KUBİTAL TÜNEL ve cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Elimizin yüzük ve küçük parmaklarının duyusunu, parmaklarımızın hareketlerini kontrol eden ulnar sinirin dirsek ekleminde anatomik dar alandan (kubital tünel) geçerken sıkışması ile ortaya çıkar. Karpal tünelde median siniri etkileyen etmenler benzer şekilde burada da geçerlidir.

Hastalar karpal tüneldekine benzer şekilde özellikle geceleri uykudan uyandıran yüzük ve küçük parmaklarda belirgin önkol-kola yansıyan ağrı, uyuşma, karıncalanmadan yakınırlar. İlerlemiş olgularda el fonksiyonlarında ciddi kayıplar görülebilir.

Kubital tünel ön tanısı emg testi ile kesin tanıya dönüştürülür.

Cerrahi tedavi gerektiren durumda lokal anestezi ile dirsekte yapılan küçük bir kesi ile mikroskop altında ulnar sinir kubital tünel açılarak tamamen serbest hale getirilir.

KESİLMİŞ-KOPMUŞ SİNİRLERİN cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Trafik kazaları, kesici alet, ateşli silahla yaralanmalar, iş kazaları vb. durumlarda kol, bacak sinirlerinde yaralanmanın şiddetine baglı olarak tam ya da tama yakın fonksiyon kayıpları ortaya çıkmakta ve bu durum hastanın psikolojik, sosyal ve ekonomik bakımdan ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

Erken dönem olgularda eğer kopan uçlar birbirine yakın ise mikroskop altında özel ince ipliklerle uc-uca dikilerek sinirin bütünlüğü yeniden oluşturulur.

Geç kalınmış ya da kopan uçlar tahribat nedeni ile kullanılamaz durumda olan olgularda ise bacağımızdaki bir yüzeysel sinirden alınan parça sağlıklı 2 sinir ucu arasına mikroskop altında duruma göre 2-5 adet incecik şeritler halinde dikilerek yani yama yapılarak ameliyat tamamlanır.

Sinir hücrelerinin yenilenerek siniri çalıştırması için gerekli süre 2 uç arasına konan yamanın uzunluğuna bağlı olarak değişir. Sinirin yeniden çalışmaya başlaması 3-6 ay zaman alacağı konusunda hasta bilgilendirilmesi, bu dönemde fizyoterapi desteği önemlidir.

 

Yama ile mikrocerrahi sinir onarımı

Ucuca mikrocerrahi sinir onarımı

Sinirlerimiz için riskli pozisyonlar

Sinirlerimizi etkileyen mesleki pozisyonlar

Karpal Tünelde Median sinirin Dekompressyonu

Ofis Çalışmalarında Kötü Pozisyonlar