Güncel sorun ve psikiyatrik hastalıkların karşılıklı sözel etkileşimle çözülmesine dayanan uygulamadır. Eğitimini almış,yetkin ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanmalıdır. Bilinenin aksine terapi dertleşme veya sohbet değildir. Zorluk yaşadığınız alanlarla ilgili  terapi sürecinde; içgörü geliştirmeniz,çözüm için motivasyon kazanmanız, farkındalığınızın artması, rahatsız olduğunuz belirtileri azaltmaya yönelik uygun yöntem ve davranışları hayata geçirebilmeniz hedeflenmektedir.