Duygu,düşünce,davranış değişiklikleriyle kendini gösteren hastalıklar ile ilgilenen tıp dalıdır. Psikiyatrik bozukluklar genetik biyolojik ve çevresel etmenler ile beyinde oluşmaktadır. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olabilmek için  6 yıllık tıp eğitiminin üzerine 5 yıl Psikiyatri ihtisası yapılmaktadır.  Psikiyatrik hastalıklarda tanı koyma, ayırıcı tanı yapma ve tedavi(farmakoterapi, psi koterapi, elektrokonvülsif tedavi…)  yetkisi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına aittir.