Her bireyin diğer insanlarla kurduğu ilişki ruh sağlığını etkilemektedir.  Bu durum özellikle yakın ilişkilerde daha belirgindir. Yaşam döngüsünde değişen ve gelişen roller ve statülerdeki değişiklikler de zorlayıcı unsur olabilmekte, kişilerarası ilişkilerde problemler yaratabilmektedir. Çift ve aile terapisi yakın ilişkilerde değişim ve gelişimi, iletişimin düzeltilmesini, çatışmaların çözülmesini hedefleyen bir psikoterapi türüdür. Genellikle kısa sürelidir. Çift terapisinde çiftin, aile terapisinde de ise tüm ailenin ya da  zaman zaman bir kısım aile üyelerinin katılımıyla yapılır. Çiftler arasında ve aile içindeki problemli süreçleri ele alarak,çatışmaları sağlıklı şekilde çözümleyerek;problem çözme becerilerini arttırarak ileride yaşanabilecek zorlu süreçlerle baş etme becerilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  Aile terapisi:çift ve aile problemleri, evlilik öncesi sorunlar, boşanma, aile bireylerinden birinin/birilerinin problemli davranışları,hastalık tanısı alması,yas ve kayıplar, statü değişiklikleri gibi birey ve aileye dair her durumda uygulanabilir. Eğitimini almış yetkin psikoterapistlerce uygulanmalıdır.