Merkezi Sinir Sistemi (Beyin ve Omurilik ) Tümörleri

Tümör oluşum nedenleri henüz tam aydınlatılmamış olup biyolojik-genetik faktörler üzerine yogun çalışmalar devam etmektedir.

Beyin tümörleri

Beyinin muhtelif bölgelerinde farklı natürde farklı klinik tablolar oluşturan iyi huylu -kötü huylu tümörler oluşabilmektedir.Tümör tanısı sonrası tedavide öncelik cerrahidir.

Beyin tümörlerinde cerrahi tedavi nasıl yapılmaktadır?

Mikroskop altında özel el aletleri ve teknolojik cihazların kullanımı ile mümkün oldugunca normal beyin dokusuna zarar vermeden beynin kıvrımları arasındaki dogal girintiler ile beyin-omurilik sıvısının sarnıç benzeri bol miktarda bulundugu dogal su kanallarından ilerlenerek tümöre ulaşılması teknigi yani mikrocerrahi teknigi uygulanır.

Cerrahide mümkünse tümör dokusunun tamamının alınması amaçlanır.Bu hedefin mümkün olamadıgı durumlarda mümkün oldugu kadar fazla tümör dokusu alınmaya çalışılır.

Tümör hastalarında cerrahi tedavinin etkinligi nedir?

Burada 2 nokta önemlidir

  • Tümörün yapısı (İyi huylu-Kötü huylu)
  • Tümörün tam çıkarılıp çıkarılamaması

Ameliyatta alınan tümör dokusunun patoloji incelemesinde tümörün iyi huylu oldugu bildirilmiş ise hasta için olumludur.Kötü huylu oldugu saptanmış ise tümör cinsine göre cerrahiye ek tedavilere gerek olabilir.

Tümör ister iyi ister kötü huylu olsun tamamının çıkarılamadıgı durumlarda ek tedaviler ve yakın izlem gerekecektir.

Sonuçta hastalıgın gidişatını belirleyici olan; hastanın genel durumu, tümörün natürü, cerrahi olarak tümörün çıkarılma oranı ve başvurulmuş ise yardımcı tedavilerin etkinligidir.

Ameliyatın riski ve yaratabilecegi ek sorunları var mıdır?

Tümörün yerleşim yerinin kritik beyin merkezlerine yakın olması,hastanın genel durumunun iyi olmaması (ileri yaş ,yandaş hastalıklar ve tümörün yarattıgı ileri beyin tahribatı vb. durumlar) cerrahinin yaratacagı beyin dokusundaki ek travma ,anestezi etkisi gibi faktörler tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilir.

Ameliyat sonrası cerrahi travmaya baglı beyin fonksiyonlarında komaya kadar gidebilecek ilave kötüleşmeler olabilecegi gibi,vucudun kalb-akciger damar sistemi gibi diger organlarında anestezi ve cerrahinin tetikleyecegi saglık sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Omurilik tümörleri

Beyin tümörleri hakkında anlatılanlar genelde omurilik tümörleri içinde geçerlidir.Tümörün bulundugu omurilik düzeyi ile ilişkili şikayet ve bulgular klinik tabloyu oluşturur.Tümörler omuriligin içinde,komşulugunda olabilir.Bazen birden fazla bölgede yeralabilirler

Omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Cerrahi tedavide mikrocerrahi uygulanır. Tedavisi ve takiplerindeki yaklaşımlar beyin tümörlerindekine benzerlik gösterir

beyin tümörü

Beyin Tümörü

omurilik tümörü

Omurilik Tümörü