Beyin Baloncukları:
Anevrizmalar

Beyin atardamarlarında çogunlukla çatallandıkları yerde olmak üzere -damar duvarının zayıf oldugu yerde ortaya çıkan çok ince çeperli baloncuklardır.

Doguştan oldugu kabul edilir.

Bazı hastalarda birden fazla baloncuğa rastlanabilir.

Baloncukların ince çeperlerinin kan basıncının ani artışına bağlı yırtılması ile kan çevresindeki beyin dokusuna basınçla fışkırır.

Bu durumda ani şiddetli baş ağrısı,bulantı-kusma ve komaya kadar gidebilen bilinç kötüleşmeleri hatta ölümler ortaya çıkabilir.

Anevrizmaların cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Cerrahi tedavide kanamanın tekrarlama olasılığı yaşamsal risk taşıdığından mümkün olduğunca erken müdahale edilerek baloncuğun kaynaklandığı atardamardan çıkış yerinin anevrizmalar için özel yapılmış metal klipslerle kapatılması ve bu şekilde baloncugun normal dolaşım ile baglantısının kesilmesi ve yeniden kanamasının önüne geçilmesi amaçlanır.

Anevrizma ameliyatı riskleri nelerdir?

Anevrizmaya özgü olarak degerlendirilirse beyin damarlarında kontrolu zor olabilen spazm denen damar büzüşmesi buna bağlı beyin normal beslenmesinde bozulma, cerrahi esnasında anevrizmanın kanaması,anevrizma boynunun kapatılmasında kullanılan klipsin civardaki normal fonksiyonlu bir ince damarı da kapatması veya büzdürmesi söz konusu olabilir ki bunlar komaya hatta ölümle sonuçlanan beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.

Beyin anevrizmasının klipsle boyundan kapatılarak tedavi edilmesi